Elektrik Projelendirme

Elektrik projelendirme, bir yapıda ya da alan için gerekli olan elektrik sistemlerinin tasarlanması, planlanması ve uygulanması sürecini ifade eder. Projelendirme işlemi, yapının ihtiyacı olan enerji kaynaklarının belirlenmesi, güç dağıtımı, aydınlatma, güvenlik, kontrol ve otomasyon sistemleri gibi elektrik sistemlerinin tasarımını içerebilmektedir. Ayrıca projelendirme işlemi, mevzuat ve yönetmeliklerle uyumlu olması gerektiğinden, yerel yönetmelikler ve standartların da dikkate alınmasını içerir. Proje ekibinde elektrik mühendisi, elektrik teknisyeni, elektrik proje yöneticisi gibi uzmanlar yer alır.

BS Elektrik, elektrik projeleriniz için ön proje, uygulama projesi ve son durum projesi olarak hazırlanır. Bu projeler, yapının şartnameye, yapının sahibi ve mimarın isteklerine, kullanıcı ihtiyaçlarına ve yapının işlevine uygun olarak tasarlanır. Uygulama için gerekli tespitler yapılarak hazır hale getirilir. Projenin gerektirdiği mühendislik hesapları, detay projeler, keşif özeti, malzeme marka listesi, birim fiyat tarifleri ve teknik şartnameler proje tasarım grubu tarafından hazırlanır. Firmamız, uygulama çalışmasını yapar ve proje çalışması için de gerekli desteği verir. Bünyesinde elektrik mühendisleri ve teknik personellerden oluşan ekibi ile projeyi yerinde inceleyerek gerekli tüm inceleme ve teknik hesaplamaları yapar ve ihtiyacınıza en uygun teklifi sunar.

Ziyaretçi:35